ASS – Autisme Coach

Iemand met autisme op normaal/begaafd niveau zal zijn talenten  kunnen laten zien wanneer hij/zij zich op zijn gemak voelt. Een toestand waarbij iemand met autisme zich niet op zijn gemak zal voelen ,is bij een overprikkeling.

Deze kan ontstaan door een bepaalde kleur, geluid of een geur. In de sociale interactie met andere mensen zou het ook mis kunnen gaan. Waardoor ook weer sprake kan zijn van overprikkeling.

Dit kan zich dan ook uiten in ongepast gedrag zoals dit word benoemd. Iemand met autisme kan op verschillende gebieden uitzonderlijke vaardigheden vertonen mits  hij/zij hiervoor de gelegenheid krijgt.

Belangrijk is de persoon met autisme de gelegenheid te geven door begrip en juiste omgang zich te ontplooien en hierbij niet alleen hetgeen te zien  waar iemand met autisme minder goed in is”.

Een positieve benadering staat voorop in de begeleiding en in contact.

Er wordt afgestemd op jou zorgbehoefte in jou leven. Op een praktische manier wordt samen gewerkt aan het vergroten van jou zelfredzaamheid en zelfregie. Samen werk ik met jou aan jouw plaats in de maatschappij.

Waar kan ik jou in begeleiden:

 • Ondersteuning in het dagelijks even
 • Begeleiden van mantelzorger en vrijwilliger
 • Passend onderwijs en opleidingen vinden
 • Toeleiding naar arbeid [zelfstandig wonen in de eigen omgeving]
 • Nuttig besteden van vrije tijd
 • Het leren en toepassen van dagelijkse vaardigheden
 • Overzicht en inzicht krijgen
 • Zinvolle bezigheden vinden en behouden
 • Communiceren
 • Verminderen van stress
 • Sociale contacten en relaties opbouwen en onderhouden
 • Vrijetijdsbesteding vinden en behouden
 • Psycho-educatie aan jou en mensen in je omgeving

Wil je meer weten over begeleiding mail of bel