EAV

EAV en Bioresonantie is ontwikkeld door de Duitse arts Voll, heeft als uitgangspunt de lichaamseigen trillingen van de mens. Voll ontdekte dat de trillingsfrequentie van een voorgeschreven medicijn op de lichaamseigen trilling van de patiënt moet zijn afgestemd. Alleen als dit het geval is, heeft het gebruiken van medicatie zin.

Anamnese 
Als eerste verzamelt LENIO aan de hand van een vraaggesprek (anamnese) zoveel mogelijk uw gegevens. Aan de orde komen actuele klachten, eerdere klachten, de familieziektegeschiedenis, maar ook psychische en sociale factoren. Ook wil LENIO weten of u onder behandeling bent in de reguliere zorg. LENIO vindt het namelijk belangrijk dat u contact blijft onderhouden met uw reguliere behandelaar én dat u zich regelmatig laat controleren.

EAV

U kunt het zien als een test, die als doel heeft de oorzaak van uw ziekte of klacht te achterhalen en het helingsproces te activeren.
De oorzaak van de aandoening , ziekte, of klachten worden gezocht in de reactie van het organisme op omgevingsstressoren. De prikkel (voeding, sociale, psychische factoren, etc) komt het organisme binnen via de weefsels.
Met de  EAV kijkt men als het ware met verschillende brillen naar het klachtenbeeld van de patiënt.


De behandeling
Verstoringen worden heel gericht behandeld. Niet met naalden, maar met een speciaal instrument dat de acupunctuurpunten van uw handen, voeten en hoofd.

De therapie kan doorgaans bestaan uit twee tot vijf behandelingen. De eerste behandeling duurt ongeveer anderhalf uur, iedere volgende behandeling ongeveer 30 minuten. Eerste hulp bij pijngevoelige mensen hebben gauw baat bij deze therapie. U kunt denken aan:

  • Reumaklachten
  • Hart- en vaatziekten
  • Candida (schimmelziekte van de huid en de slijmvliezen)
  • Migraine
  • Kinder- en vrouwenziekten
  • Ademhalingsklachten
  • Gebitsproblemen
  • Huidproblemen
  • Long-, lever-, gal-, maag- en darmklachten
  • Allergieën

Let op: niet geschikt voor bypass patiënten en mensen met metalen hulpmiddelen in het lichaam zoals heupplaten.