Kind – gedrag – concentratie – leren

Concentratieproblemen, gedragsproblemen of leerproblematiek?

Kind – gedrag – concentratie – leren wordt uw kind gezien als lui? Dom? Onverschillig?
Levert uw kind tegenvallende leerprestaties?
Of raakt het juist verward door letters, getallen, woorden, volgorde of tijden?
Misschien vertoont uw kind gedragsproblemen? Is het zeer stil of juist buitensporig druk?

Dan is op maat gerichte counseling misschien wel iets voor u. Het is een individuele, persoonsgerichte vorm van hulpverlening. In de eerste plaats voor kinderen, maar ook volwassenen hebben baat bij.

Counseling is er onder andere voor:

  • Autisme
  • Concentratieproblemen
  • Leerproblemen, zoals dyscalculie-, dyslexie-, ADD-, en ADHD-problemen.

Werkwijze
Stap1: tijdens een eerste gesprek met Lenio stellen we vast of uw kind baat heeft bij een op maat -counseling. Welke symptomen zijn er? Wat zijn de doelstellingen? Lenio stelt een behandelingsovereenkomst op die ondertekend wordt door beide partijen. (Ouders/voogd en Lenio).

Stap 2:
 tijdens de individuele begeleiding wordt uw kind zich bewust in zijn eigen manier van denken, leren en handelen. Vooral het beeldende vermogen van uw kind wordt aangesproken. Er komt een veranderingsproces op gang. Lenio werkt daarbij met verschillende creatieve methodes. Het werken met verschillende creatieve middelen kan een hulpmiddel zijn, maar ook toneelstukjes, schilderen of zingen.
Kortom alles waar uw kind baat bij kan hebben.

Stap 3:
 het resultaat. Door veel te oefenen met het verkregen inzicht en het beeldende vermogen te blijven gebruiken, zullen de dyslectische symptomen niet of in steeds geringere mate optreden. Het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde van uw kind zullen herstellen.

Stap 4:
 als afsluiting volgt er een evaluatie met u en uw kind. Afhankelijk van de situatie kan er een vervolgsessie worden gepland.

Indien nodig zal Lenio in overleg ook gesprekken met leerkrachten en andere betrokkenen voeren.

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.kidsinbalance.eu