E-mailconsult

Bij een e-mailconsult verloopt het contact via de e-mail. Het kan gaan om een eenmalig contact of om een aantal email uitwisselingen. Afhankelijk van de vraag/klacht en de wensen van de cliënt.

Voordelen van een e-consult:

  • Doordat het contact via email verloopt kan het anoniem.
  • De cliënt kan de email verzenden wanneer het hem/haar uit komt vanaf de locatie waar het hem/haar uit komt.
  • Het opschrijven helpt de vraag/klacht te ordenen.
  • Een e-consult is goedkoper dan een skype of praktijkconsult.
  • Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de informatie in de email.
  • Er wordt een zorgvuldig en deskundig advies gegeven.

Hoe werkt het?

Stuur een email naar info@lenio.nl met hierin een omschrijving van de vraag of klacht. Vermeld hierbij duidelijk wat het probleem/de vraag is, wat je graag zou bereiken, wanneer het probleem op treedt, wanneer het is begonnen en wat je al geprobeerd hebt.

Maak vervolgens het bedrag van €20,- over naar rekeningnummer NL98RABO 0139461787 t.n.v. Dia van der Tol
Onder vermelding van je emailadres en de datum waarop de email verzonden is.

(Dit bedrag is voor 1 email met de beantwoording van je vraag + maximaal 1 korte uitwisseling ter verduidelijking). Wanneer het bedrag op mijn rekening staat zal ik de mail binnen 3 werkdagen beantwoorden.