Zoom of e-mail consult

Bij een Zoom of email-consult verloopt het contact via mail of  Zoom. Het kan gaan om een eenmalig contact of om een aantal Zoom en of mail sessies. Afhankelijk van de vraag/klacht en de wensen van de cliënt.

Voordelen van een email-consult:

  • Doordat het contact via email verloopt kan het anoniem.
  • De cliënt kan de email verzenden wanneer het hem/haar uit komt vanaf de locatie waar het hem/haar uit komt.
  • Het opschrijven helpt de vraag/klacht te ordenen.
  • Een email-consult is goedkoper dan een praktijkconsult.
  • Er wordt een zorgvuldig en deskundig advies gegeven.


Voordelen van een Zoom-consult:

Bij een Zoom-consult verloopt het contact via Zoom gesprekken. Het kan gaan om een eenmalig contact of om een reeks gesprekken. Dit is afhankelijk van de vraag/klacht en de wensen van de cliënt.

Voordelen van een Zoom consult:

  • Zoom-coaching biedt uitkomst wanneer de cliënt niet naar de praktijk kan komen.
  • Zoom gesprekken vinden plaats vanuit de eigen vertrouwelijke omgeving wat de drempel van praten over seksualiteit kan verlagen.
  • Bij een Zoom gesprek is er beeld waardoor ook de lichaamstaal meegenomen kan worden.
  • Het is een real live gesprek waardoor direct vragen ter verduidelijking gesteld kunnen worden.

Hoe werkt het?

Stuur een email naar info@lenio.nl met hierin een omschrijving van de vraag of klacht. Vermeld hierbij duidelijk wat het probleem/de vraag is, wat je graag zou bereiken, wanneer het probleem op treedt, wanneer het is begonnen en wat je al geprobeerd hebt.

Maak vervolgens het bedrag van €20,- over naar rekeningnummer NL98RABO 0139461787
t.n.v. Dia van der Tol onder vermelding van je email-adres en de datum waarop de email verzonden is.

(Dit bedrag is voor 1 email met de beantwoording van je vraag + maximaal 1 korte uitwisseling ter verduidelijking). Wanneer het bedrag op mijn rekening staat zal ik de mail binnen 3 werkdagen beantwoorden.

Let op! Deze consulten komen niet voor vergoeding in aanmerking bij de zorgverzekeraar.