Werkwijze

Werkwijze wanneer u contact met LENIO opneemt:

  • Kennismaking tijdens het consult draag ik er zorg voor dat we op een rustige en vertrouwelijke manier kunnen praten.
  • Intake met een uitgebreide anamnese, waarin u uw verhaal kwijt kunt. Tijdens het gesprek kan de lichaamstaal meegenomen worden, wat extra informatie biedt.
  • Uw hulpvraag er kunnen tijdens het gesprek vragen ter verduidelijking worden gesteld.

“LENIO denkt vanuit oplossingen, niet vanuit problemen. We hebben veel ervaring opgedaan met de behandeling van hoofdpijn, huid- en maag- en darmklachten. Ook voor de behandeling van ADHD, astma, reuma, artrose, jicht, hyperventilatie, depressie, psychische en lichamelijke klachten en of vermoeidheid bent u bij LENIO in goede handen.”

Eerst verkennen we samen uw persoonlijke belevingswereld. Zelfwerkzaamheid is daarbij één van de belangrijkste voorwaarden voor herstel. Om het genezingsproces sneller te laten verlopen en het zelfhelende vermogen van het lichaam in werking te stellen, moet u de confrontatie met uzelf aangaan. Met hulp van LENIO leert u bijvoorbeeld omgaan met aangeleerd gedrag. Pas wanneer u meer inzicht krijgt in uw eigen handel en wandel, bent u beter in staat stappen te ondernemen om uw gedrag en patronen te veranderen.

Voor alle leeftijden en alle soorten klachten staan de volgende punten centraal:

  • Aandacht
  • Discretie
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Zorg