Intimiteitscoaching/ relatiecoaching

Intimiteitscoaching/ relatiecoaching wat is dat eigenlijk? 
Intimiteit is de ervaring van nabijheid in contact met jouw zelf. Waarbij jezelf hierbij niet verliest in de ander.

Het verlangen speelt hierin een belangrijke rol, het menselijk verlangen naar contact, naar gezien worden in wie je bent, naar (h)erkenning, naar aanraking op de grens.

Wanneer je wel verlangt naar intimiteit, maar moeite hebt hier vorm en inhoud aan te geven, spelen er vaak patronen of gedragingen die je ooit hebt aangenomen, maar die je niet echt helpen. Soms gebeurt dat onbewust en soms herken je gedrag bij jezelf dat je belemmert je kwetsbaar op te stellen en je te openen voor de ontmoeting met de ander.

Wanneer je bijvoorbeeld als kind onvoldoende gezien bent en je ouders emotioneel niet beschikbaar waren, kan het zijn dat je gestopt bent met het uiten van je gevoel of behoeftes. Er werd immers toch niet naar je geluisterd, je miste een klankbord. In de groei tot volwassene kan er dan onbewust een besluit genomen zijn, dat je niet meer uitreikt, vanuit de overtuiging dat er toch niemand voor je beschikbaar is. Je laat dan niemand meer echt dichtbij komen. Dat kan zich uiten in stoer gedrag, ongenaakbaarheid in je houding of het afsluiten van je hart, waardoor je jezelf letterlijk pantsert.

Intimiteitscoaching helpt je te kijken naar die vaak onbewuste patronen en neigingen en geeft je richting ze te doorbreken. Uiteindelijk verlangt ieder mens naar de vrijheid om zichzelf te zijn, om vrijelijk te bewegen in het leven en in de liefde. Vanuit dat verlangen, wat de kiem is, kunnen zaadjes geplant worden om te groeien en bloeien in (liefdes) relaties en vriendschappen.

Soms zijn er vervelende ervaringen of trauma’s op het vlak van intimiteit en seksualiteit of zit er weinig energie meer in je seksuele relatie.

Samen kijken met jou of jullie samen, wat er precies speelt en reiken nieuwe manieren aan om het plezier en de verbinding met jezelf of met elkaar weer terug te vinden.

De werkwijze kenmerkt zich door de holistische benadering, die de mens ziet als geheel: body, mind en spirit.

In onze samenleving is de mind al zeer actief en vaak overprikkeld.

Jouw ga ik vooral uitnodigen te voelen, te ervaren, meer in contact te komen met wat je fysiek en emotioneel ervaart.

Jouw authentieke zijn.

Zijn zo als jij bent, ervaart en voelt. Activering van jouw zintuiglijke waarnemingen. In zuiver contact zijn met jezelf.

erik lucatero nrhlqxdfut0 unsplash

Let op! Dit consult wordt niet vergoed via de zorgverzekering.